top of page

INTEGRITETSPOLICY

Senast uppdaterad 1 augusti 2022

 

Denna integritetspolicy gäller Dygnsbutiken AB ("Dygnsbutiken AB", "vi" eller "vår") och beskriver hur och varför vi kan samla in, lagra, använda och/eller dela ("behandla") din information när du använder våra tjänster ("Tjänster") när till exempel:

 • Du laddar ner och använder vår mobilapplikation (Blockster Shopper) eller någon annan applikation som är associerad med detta sekretessmeddelande.

 • Du interagerar med oss på andra relaterade sätt, inklusive försäljning, marknadsföring eller evenemang.

Frågor eller funderingar? Genom att läsa detta integritetsmeddelande kan du förstå dina dataskyddsrättigheter och val. Om du inte samtycker till våra policyer ska du inte använda våra tjänster. Om du fortfarande har frågor, vänligen kontakta info@dygnsbutiken.se.

SAMMANFATTNING AV HUVUDPUNKTER

Denna sammanfattning ger huvudpunkterna i vårt integritetsmeddelande, men du kan hitta mer information om något av dessa ämnen genom att klicka på länken efter var och en av huvudpunkterna eller genom att använda vår innehållsförteckning för att hitta det avsnitt du letar efter.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi? När du besöker, använder eller bläddrar i våra tjänster kan vi behandla personuppgifter beroende på hur du interagerar med Dygnsbutiken AB och tjänsterna, vilka val du gör och vilka produkter och funktioner du använder.

Behandlar vi känsliga personuppgifter? Vi kan behandla känsliga personuppgifter efter behov med ditt samtycke eller på annat sätt enligt vad som är tillåtet enligt tillämplig lag.

Får vi information från tredje part? Vi får ingen information från tredje part.

Hur behandlar vi dina uppgifter? Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, vidta säkerhets- och bedrägeribekämpningsåtgärder och följa lagen. Vi kan också behandla dina uppgifter för andra ändamål med ditt samtycke. Vi kommer endast att behandla dina uppgifter när vi har en giltig rättslig grund att göra det.

I vilka situationer och med vilka parter delar vi personuppgifter? Vi kan dela information under vissa omständigheter och med vissa tredje parter.

Vilka är dina rättigheter? Beroende på din geografiska plats kan tillämplig dataskyddslagstiftning innebära att du har vissa rättigheter i förhållande till dina personuppgifter.

Hur kan du utöva dina rättigheter? Det enklaste sättet att utöva dina rättigheter är att fylla i formuläret för GDPR-begäran som finns här https://app.termly.io/notify/29b7e04a-8176-436c-9ed8-01c7d17899a8 för att skicka in förfrågningsformuläret eller kontakta oss. Vi kommer att behandla alla förfrågningar i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

INNEHÅLL

1.      VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

2.     HUR BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?

3.     VILKA RÄTTSLIGA GRUNDER ANVÄNDER VI FÖR ATT BEHANDLA DINA UPPGIFTER?

4.     NÄR OCH MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

5.     ANVÄNDER VI COOKIES ELLER ANNAN SPÅRNINGSTEKNIK?

6.     HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA UPPGIFTER?

7.     SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINDERÅRIGA?

8.     VILKA ÄR DINA DATASKYDDSRÄTTIGHETER?

9.     JUSTERINGAR FÖR DO-NOT-TRACK (DNT)-FUNKTIONER

10.   HAR INVÅNARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?

11.    UPPDATERAR VI DETTA MEDDELANDE?

12.   HUR KAN JAG KONTAKTA ER OM DETTA MEDDELANDE?

13.   HUR KAN JAG KOMMA ÅT, UPPDATERA ELLER TA BORT INFORMATION SOM SAMLATS IN FRÅN ER?

1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

 

Personuppgifter som du lämnar till oss

Kortfattat: Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss.

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du registrerar dig för Tjänsterna, visar intresse för att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i Tjänsterna eller på annat sätt kontaktar oss.

Personuppgifter som du tillhandahåller. Den personliga information vi samlar in beror på dina interaktioner med oss och tjänsterna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. De personuppgifter vi samlar in kan inkludera:

 • Namn

 • Betal-/kreditkortsnummer

 • Telefonnummer

 • E-postadresser

 • Kontaktinformation eller autentiseringsinformation

Känslig information. Vid behov, med ditt samtycke eller på annat sätt tillåtet enligt tillämplig lag, behandlar vi följande känsliga uppgifter:

 • Finansiell information

Information om betalning. Om du gör ett köp kan vi samla in information som är nödvändig för att behandla din betalning, till exempel numret på ditt betalningsinstrument (t.ex. ett kreditkortsnummer) och säkerhetskoden som är kopplad till ditt betalningsinstrument. Nets lagrar all betalningsinformation. Du hittar länken till deras integritetsmeddelande här: https://www.nets.eu/GDPR/Pages/Privacy-notice-for-nets.aspx.

Ansökningsdata. Om du använder våra appar kan vi också samla in följande information om du väljer att ge oss åtkomst eller tillstånd:

 • Geolokaliseringsdata. Vi kan begära åtkomst till eller tillstånd att spåra platsbaserad information från din mobila enhet, antingen kontinuerligt eller medan du använder våra mobilapplikationer för att tillhandahålla vissa platsbaserade tjänster. Om du vill ändra våra behörigheter eller behörigheter kan du göra det i enhetens inställningar.

 • Användning av en mobil enhet. Vi kan begära åtkomst till eller behörigheter för vissa funktioner på din mobila enhet, inklusive Bluetooth och andra funktioner på din mobila enhet. Om du vill ändra våra behörigheter kan du göra det i enhetens inställningar.

 • Push-meddelanden. Vi kan be dig att skicka push-meddelanden om ditt konto eller vissa funktioner i apparna. Om du vill välja bort att ta emot dessa typer av meddelanden kan du stänga av dem i enhetens inställningar.

Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av våra applikationer, felsökning och för interna analys- och rapporteringsändamål.

All personlig information du lämnar till oss måste vara sann, fullständig och korrekt, och du måste meddela oss om eventuella ändringar av sådana personuppgifter.

2. HUR BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?

 

Kort sagt: Vi behandlar dina uppgifter för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, förhindra säkerhet och bedrägeri och följa lagen. Vi kan också behandla dina uppgifter för andra ändamål med ditt samtycke.

Vi behandlar dina personuppgifter av ett antal skäl, beroende på hur du använder våra tjänster, inklusive:

 • För att underlätta skapandet och identifieringen av kontot och för att administrera användarkontot. Vi kan behandla dina uppgifter för att du ska kunna skapa och logga in på ditt konto och för att hålla ditt konto i funktionsdugligt skick.

 • För att tillhandahålla och underlätta tillhandahållandet av tjänster till dig. Vi kan behandla dina uppgifter för att förse dig med den begärda tjänsten.

 • För att svara på användarförfrågningar / ge support till användare. Vi kan behandla din information för att svara på dina förfrågningar och för att lösa eventuella problem du kan ha med den begärda tjänsten.

 • För att skicka administrativ information till dig. Vi kan behandla din information för att skicka information om våra produkter och tjänster, ändringar i våra villkor och policyer och annan liknande information.

 • Att be om feedback. Vi kan behandla dina uppgifter när det är nödvändigt för att begära feedback och kontakta dig om användningen av våra tjänster.

 • För att skicka dig marknadsförings- och reklamkommunikation. Vi kan behandla de personuppgifter du lämnar till oss för marknadsföringsändamål om detta är i linje med dina marknadsföringspreferenser. Du kan när som helst välja bort våra marknadsföringsmeddelanden.

 • För att leverera riktad reklam till dig. Vi kan behandla din information för att utveckla och visa personligt innehåll och annonser skräddarsydda för dina intressen, plats och mer.

 • För att skydda våra tjänster. Vi kan behandla din information som en del av våra ansträngningar att hålla våra tjänster säkra, inklusive övervakning och förebyggande av bedrägerier.

 • För att identifiera användningstrender. Vi kan behandla information om hur du använder våra tjänster för att bättre förstå hur de används så att vi kan förbättra dem.

 • För att avgöra effektiviteten av våra marknadsförings- och reklamkampanjer. Vi kan behandla dina uppgifter för att bättre förstå hur vi kan förse dig med marknadsförings- och reklamkampanjer som är så relevanta som möjligt.

 • Att rädda eller skydda individens vitala intressen. Vi kan behandla din information efter behov för att spara eller skydda en individs vitala intressen, till exempel för att förhindra skada.

3. VILKA RÄTTSLIGA GRUNDER ANVÄNDER VI FÖR ATT BEHANDLA DINA UPPGIFTER?

 

Kortfattat: Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt och vi har ett giltigt legitimt intresse (dvs. rättslig grund) att göra det enligt tillämplig lag, till exempel baserat på ditt samtycke, för att följa lagar och tillhandahålla tjänster till dig, för att utföra eller utföra våra avtalsförpliktelser, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla våra legitima affärsintressen.

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och den brittiska GDPR kräver att vi förklarar de tillämpliga rättsliga grunderna som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter. Som sådan kan vi förlita oss på följande rättsliga grunder för behandlingen av dina personuppgifter:

 • Samtycke. Vi kan behandla dina uppgifter om du har gett oss tillstånd (dvs. samtycke) att använda dina personuppgifter för ett specifikt ändamål. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

 • Fullgörande av kontraktet. Vi kan behandla dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig, inklusive att tillhandahålla våra tjänster, eller på din begäran innan vi ingår ett avtal med dig.

 • Legitima intressen. Vi kan behandla din information när vi anser att det är rimligt nödvändigt för att fullfölja våra legitima affärsintressen, och dessa intressen inte åsidosätter dina intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Vi kan till exempel behandla dina personuppgifter för vissa av de ändamål som beskrivs för att:

  • Skicka användare information om specialerbjudanden och rabatter på våra produkter och tjänster.

  • Utveckla och visa anpassat och relevant reklaminnehåll för våra användare.

  • Analysera användningen av våra tjänster så att vi kan förbättra dem för att engagera och behålla användare.

  • Stöd våra marknadsaktiviteter.

  • Diagnostisera problem och/eller förhindra bedräglig aktivitet.

  • Förstå hur våra användare använder våra produkter och tjänster så att vi kan förbättra användarupplevelsen.

 • Rättsliga skyldigheter. Vi kan behandla din information om vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, till exempel att samarbeta med ett brottsbekämpande organ eller tillsynsmyndighet, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter eller avslöja din information som bevis i rättsliga förfaranden där vi är inblandade.

 • Viktiga fördelar. Vi kan behandla din information om vi anser att det är nödvändigt för att skydda dina vitala intressen eller en tredje parts vitala intressen, till exempel i situationer som innebär potentiella hot mot någon persons säkerhet.

4.NÄR OCH MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

 

Kortfattat: Vi kan dela information under de specifika omständigheter som beskrivs i detta avsnitt och/eller med följande tredje parter.

Vi kan behöva dela dina personuppgifter i följande situationer:

 • Företagsöverlåtelser. Vi kan dela eller överföra din information i samband med fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet eller under förhandlingar med ett annat företag.

 • När vi använder Google Maps Platform API:er. Vi kan dela din information med vissa API:er för Google Maps Platform (t.ex. Google Maps Platform). Google Maps API, Places API). Mer information om Googles sekretesspolicy finns på: https://policies.google.com/privacy

 • Dotterbolag. Vi kan dela din information med våra dotterbolag, i vilket fall vi kräver att dessa dotterbolag följer detta integritetsmeddelande. Dotterbolag är vårt moderbolag och alla dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag där vi kontrollerar eller är under gemensam kontroll med oss.

 • Affärspartners. Vi kan dela din information med våra affärspartners för att förse dig med vissa produkter, tjänster eller kampanjer.

 • Erbjudande vägg. Vår app kan visa en "reklamvägg" som underhålls av en tredje part. En sådan erbjudandevägg gör det möjligt för tredjepartsannonsörer att erbjuda virtuell valuta, gåvor eller andra föremål till användare i utbyte mot att acceptera och slutföra ett reklamerbjudande. En sådan erbjudandevägg kan visas i vår app och vara synlig för dig baserat på viss information, till exempel geografisk region eller demografi. När du klickar på erbjudandeväggen går du till en extern webbplats som ägs av andra personer och avslutar vår app. En unik identifierare, till exempel ditt användarnamn, kommer att delas med leverantören av erbjudandeväggen för att förhindra bedrägerier och kreditera det relevanta priset till ditt konto.

5. ANVÄNDER VI COOKIES ELLER ANNAN SPÅRNINGSTEKNIK?

 

Kortfattat: Vi kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in och lagra din information.

Vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker (t.ex. webbfyrar och pixlar) för att komma åt eller lagra information. Detaljerad information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan välja bort vissa cookies finns i vårt cookiemeddelande.

6. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA UPPGIFTER?

 

Kortfattat: Vi kommer att behålla din information så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande, om inte annat krävs enligt lag.

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i detta integritetsmeddelande, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (t.ex. skatt, bokföring eller andra juridiska krav). Ingenting i detta meddelande kräver att vi behåller din personliga information i mer än sex (6) månader efter uppsägning av ditt konto.

Om vi inte har ett pågående legitimt affärsbehov för att behandla dina personuppgifter kommer vi att radera eller anonymisera dessa uppgifter. Om detta inte är möjligt (till exempel om dina personuppgifter lagras i säkerhetskopieringsarkiv) kommer vi att hålla dina personuppgifter säkert isolerade från vidare behandling tills radering är möjlig.

7. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINDERÅRIGA?

 

Kort sagt: Vi samlar inte medvetet in information eller marknadsför till barn under 18 år.

Vi begär inte medvetet information eller marknadsför till barn under 18 år. Genom att använda tjänsterna intygar du att du är minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare till en sådan minderårig och samtycker till att en sådan minderårigs beroende använder tjänsterna. Om vi får reda på att personuppgifter har samlats in från användare under 18 år kommer vi att inaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att omedelbart radera den informationen från våra register. Om du blir medveten om information som vi kan ha samlat in från ett barn under 18 år, vänligen kontakta info@dygnsbutiken.se

8. VILKA ÄR DINA DATASKYDDSRÄTTIGHETER?

 

Kort sagt: I vissa regioner, till exempel Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien (Storbritannien), har du rättigheter som ger dig bättre tillgång till och kontroll över dina personuppgifter. Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst.

I vissa regioner (t.ex. EES och Storbritannien) har du vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagar. Detta kan innefatta rätten att (i) begära tillgång till och en kopia av dina personuppgifter, (ii) begära rättelse eller radering; (iii) begränsa behandlingen av dina personuppgifter; och (iv) vid behov, överföring av uppgifter. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du kan göra en sådan begäran genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i HUR KAN JAG KONTAKTA DIG OM DETTA MEDDELANDE?.

Vi kommer att behandla alla förfrågningar i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Om du befinner dig i EES eller Storbritannien och anser att vi behandlar dina personuppgifter olagligt, har du också rätt att klaga till din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd. Du hittar deras kontaktuppgifter här: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Om du befinner dig i Schweiz finns kontaktuppgifterna till dataskyddsmyndigheterna här: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Återkallande av samtycke: Om vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i "HUR KAN JAG KONTAKTA DIG OM DETTA MEDDELANDE?"

Observera dock att detta inte påverkar lagligheten av behandlingen innan den återkallas, och det påverkar inte heller behandlingen av dina personuppgifter som utförs på andra rättsliga grunder än samtycke.

Välja bort marknadsförings- och kampanjkommunikation:  Du kan när som helst avsluta prenumerationen på vår marknadsförings- och kampanjkommunikation genom att inaktivera erbjudanden i dina appinställningar eller genom att kontakta oss under "HUR KAN JAG KONTAKTA DIG OM DETTA MEDDELANDE?". Du kommer då att tas bort från marknadsföringslistorna. Vi kan dock fortfarande kommunicera med dig – till exempel för att skicka dig servicerelaterad kommunikation som är nödvändig för att administrera och använda ditt konto, för att svara på serviceförfrågningar eller för andra icke-marknadsföringsändamål.

Autentiseringsuppgifter

Om du vill granska eller ändra din kontoinformation eller avsluta ditt konto när som helst kan du:

 • Logga in på dina kontoinställningar och uppdatera ditt användarkonto.

På din begäran kommer ditt konto att avslutas och dina användardata kommer att raderas från våra aktiva databaser. Vi kan dock behålla viss information i våra filer för att förhindra bedrägeri, lösa problem, hjälpa till med eventuella utredningar, följa juridiska villkor eller tillämpliga lagkrav.

Cookies och liknande tekniker: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du vill kan du vanligtvis ställa in din webbläsare så att den raderar cookies och avvisar cookies. Om du väljer att radera eller avvisa cookies kan vissa funktioner eller tjänster i våra tjänster påverkas. För att välja bort annonsörsbaserad annonsering på våra tjänster, besök http://www.aboutads.info/choices/.

Om du har några frågor eller kommentarer om dina dataskyddsrättigheter kan du maila oss på info@dygnsbutiken.se

9. JUSTERINGAR FÖR DO-NOT-TRACK (DNT)-FUNKTIONER

 

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilappar har en DNT-funktion (Do-Not-Track) som du kan aktivera för att meddela dina sekretessinställningar att ingen information om dina surfaktiviteter övervakas och samlas in. I detta skede har en enhetlig teknikstandard för identifiering och implementering av DNT-signaler inte slutförts. Som sådan svarar vi för närvarande inte på DNT-webbläsarsignaler eller någon annan mekanism som automatiskt meddelar dig om ditt val att inte spåra dig online. Om en online-spårningsstandard införs som vi måste följa i framtiden kommer vi att meddela dig om denna policy i den reviderade versionen av detta integritetsmeddelande.

10. HAR INVÅNARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?

 

Kort sagt: Ja, om du är bosatt i Kalifornien har du beviljats särskilda rättigheter att använda din personliga information.

California Civil Code Section 1798.83, även känd som "Shine The Light" -lagen, tillåter våra användare i Kalifornien att begära och ta emot från oss, en gång om året och gratis, information om kategorierna av personlig information (om någon) som lämnas ut till tredje part för direkt marknadsföring, samt namn och adresser till alla tredje parter som vi har delat personlig information med under det omedelbart föregående kalenderåret. Om du är bosatt i Kalifornien och vill göra en sådan begäran, skicka oss din begäran skriftligen med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Om du är under 18 år, bor i Kalifornien och har ett registrerat konto på Tjänsterna har du rätt att begära borttagning av all oönskad information som du har publicerat offentligt på Tjänsterna. För att begära radering av sådan information, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan, inklusive e-postadressen som är kopplad till ditt konto och ett uttalande om att du är bosatt i Kalifornien. Vi kommer att se till att informationen inte är offentligt synlig på Tjänsterna, men observera att informationen kanske inte raderas helt eller fullständigt från alla våra system (t.ex. säkerhetskopior etc.).

11. UPPDATERAR VI DETTA MEDDELANDE?

 

Kortfattat: Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande efter behov för att följa relevanta lagar.

Vi kan uppdatera detta integritetsmeddelande från tid till annan. Den uppdaterade versionen kommer att anges med det uppdaterade "Reviderade" datumet, och den uppdaterade versionen träder i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi gör väsentliga ändringar i detta integritetsmeddelande kan vi meddela dig antingen genom att tydligt publicera ett meddelande om sådana ändringar eller genom att skicka ett meddelande direkt till dig. Vi uppmuntrar dig att granska detta integritetsmeddelande ofta för att förstå hur vi skyddar din information.

12. HUR KAN JAG KONTAKTA ER OM DETTA MEDDELANDE?

 

Om du har några frågor eller kommentarer angående detta meddelande kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på info@dygnsbutiken.se  eller skicka oss mail till:

Dygnsbutiken AB

Rådhusgatan 13

54130 Skövde, Sweden

13. HUR KAN JAG KOMMA ÅT, UPPDATERA ELLER TA BORT INFORMATION SOM SAMLATS IN FRÅN ER?

 

Baserat på gällande lagar i ditt land kan du ha rätt att begära åtkomst, ändra eller radera den personliga information vi samlar in från dig. För att begära granskning, uppdatering eller radering av din personliga information, klicka på https://app.termly.io/notify/29b7e04a-8176-436c-9ed8-01c7d17899a8 för att skicka in förfrågningsformuläret  

1.VILKEN INFORMATION SAMLAR VI
2. HUR BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?
3. VILKA RÄTTSLIGA GRUNDER ANVÄNDER VI FÖR ATT BEHANDLA DINA UPPGIFTER?
4.NÄR OCH MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
5. ANVÄNDER VI COOKIES ELLER ANNAN SPÅRNINGSTEKNIK?
6. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA UPPGIFTER?
7. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINDERÅRIGA?
8. VILKA ÄR DINA DATASKYDDSRÄTTIGHETER?
9. JUSTERINGAR FÖR DO-NOT-TRACK (DNT)-FUNKTIONER
10. HAR INVÅNARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?
11. UPPDATERAR VI DETTA MEDDELANDE?
12. HUR KAN JAG KONTAKTA ER OM DETTA MEDDELANDE?
13. HUR KAN JAG KOMMA ÅT, UPPDATERA ELLER TA BORT INFORMATION SOM SAMLATS IN FRÅN ER?
bottom of page